اسم دختر کردی جدید به همراه معنی


اسم دختر کردی,اسم دختر کردی جدید,اسم و معنی دختر کردی

اسم دختر کردی

 

  اسم معنی
1 اَسرین سرشک، اشک
2 ارینا آرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی
3 اوینار عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین
4 آروا نام فرشته‌ای در آیین زرتشت
5 آگرین آتشین، به رنگ آتش
6 آلند اولین پرتو خورشید
7 آوین عشق
8 آوینا عشق 
9 آیرین ایل زیبا
10 بِژوین زمین سرسبز
11 بتین قدرتمند، پرحرارت
12 بژوین نگا «بژوار»
13 پرژین حصار، پرچین ، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات
14 ترلان زیبا؛ نام نوعی اسب است.
15 دانژه غنچه گل نیمه باز
16 دلنیا مطمئن ، آسوده خاطر، فارغ البال؛ اطمینان، تضمین.
17 دلینا مطمئن
18 راژان جنبیدن گهواره ، خوابیدن؛ روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه
19 روجا منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن
20 روجیار آفتاب ، روزگار، روژیار
21 روژا آفتاب ، روزها
22 روژان روزها
23 روژیا روز و روشنایی
24 روژیار روزگار
25 روژین منسوب به روز، تابناک و درخشنده؛ (به مجاز) زیب
26 روژینا منسوب به روز
27 روناک روشن، تابناک
28 رویسا چشمه آب روشن
29 زیوین نقره‌ای، نقره گون
30 ژینا منسوب به زندگی، (به مجاز) زندگی، حیات
31 ژینو دارای زندگی؛ (به مجاز) زنده، زندگی، دارای حیات
32 ساریسا کوشا
33 سایان منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی
34 سروین روسری و چارقد
35 شانا باد ملایم
36 کژال غزال، دختری با چشمان زیبا
37 گلاره مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می رود.
38 لاوین نوازشگر، درخت بید مجنون، منطقه ای در کردستان
39 ناریا قاصدک
40 هانا زنهار، دادخواهی؛ امید؛ بینایی؛ خواهش
41 هلاله گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن
42 هوژان یاد گرفتن
43 هیلان آشیانه، مکان آرامش
44 هینا ماهر
45 وانیار با سواد
46 ونوش گل بنفشه
47 ویان دلربا، علاقه، محبت، عشق
48 وینا بینا، شناخت، شناسایی
49 نینا اینها
50 آسو افق طلایی

 

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید