اسلیمی بشیک

افتخارات

شرکت  بشیک در راستای ارائه خدمات مطلوب در حوزه سرویس خواب و  عرضه کالای خواب  توانسته است با حضور در مجامع علمی و نمایشگاهی به موفقیت ها و افتخارات مهمی دست یابد.

این شرکت در جهت توسعه فرایند تولید تا مصرف اصل مشتری مداری را جز منشور اخلاقی خود قرار داده است. و در این راستا پیوسته ارتباطات خود را با مشتریان حفظ نموده است.