اسمهای زیبای دخترانه لری به همراه معنی


اسم لری دختر, نام های دخترانه لری, نام های لری دختر

اسمهای دخترانه لری 

 

  اسم معنی
1 آساره ستاره
2 آبرنگ  دختری که دارای پوستی لطیف و نرم است
3 آسا کسی که بدو مهر فراوان دارند، نام چوبی مقدس در باور لرهاست
4 آسو  افق، محل پایین رفتن خورشید
5 ایل سیت میرا   ایل برایت بمیرد 
6 انوس    مثل باد، سریع 
7 ایلدا   مادر ایل، شیرزن 
8  ایلماه ماه ایل 
9 برگام  ابروهایم 
10 تیارا   روشنی چشم 
11 تِی گل   کنار گل 
12 تی گل   چشم گل 
13 تی ناز    چشم ناز 
14  تیدا چشم مادر 
15 ﺗﯿﺎﻧﺎﺯ  ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ
16  ﺗﯿﺎﻣﺴﯿﺶ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ
17 چی گل  مثل گل 
18 چیدا   مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه 
19 چیمه  مثل ماه 
20  خاتی  بانو – خاتون
21 خاتین  بانو – خاتون
22  دالیا  مادر زیبا 
23 دلسا   عزیز دل و تکیه گاه 
24 دنا    نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد 
25  دیارا  شاخص و نامدار 
 26 داگل مادر گل
27  ریشنا   روشنا – نور – روشنایی 
28  رۈشنا  معادل اسم ریشنا است. روشنا فارسی نیز هست.
29  ساواش سایه همراه
30  سایدا   سایه مادر، پناه مادر
 31 ستین   عزیز، ستون 
 32 سوتیام  نور چشمانم 
33 سیدا سرپناه مادر
34  ﺳﯿﻤﺎﻧﻪ   ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ
35  ﺳﯿﻤﻮﻧﯽ  ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ
36 ﺳﯽﻧﺎﺯ برای ناز کردن
37  ﺧﻮﺭﺑﺎﺗﺸﻮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ . ﺑﺎﺩ . ﺍﺗﺶ. ﺍﺏ
38  ﭼﯽ ﺗﯿﺎ ﺩﺍﺱ  ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻫﺴﺖ
39  ﻧَﺸﻤﯽ ﺯﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭ – ﺧﻮﺵ ﺭﻭ – ﺯﯾﺒﺎ
40  ﭼﯿﺪﺍ  ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺩﺭ
41  ﭼﯿﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻩ 
42 ﺩﺍﮔﻞ ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻞ
43  ﭼﯽ ﮔﻞ  ﻣﺜﻞ ﮔﻞ
44  ﻫﺎﻧﺎ  ﻓﺮﯾﺎﺩ
45  ﻫﺮﺳﺎﻡ ﺍﺷﮑﻬﺎﻡ ﮐﻨﯿﻪ ﺍﺯ ﻋﺰﯾﺰﻡ
 46 ﻫﺮﻧﮓ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻝ، ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
47  ﻫﯿﻠﻤﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﻮﯼ ﺑﻮﺭ ﻭ ﺯﺭﺩ 
48 هیلناز سرخگون ، نازنین و به رنگ بور
49 هاویر  در یاد مانده 
50  ﻣﻨﺘﯿﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺸﻤﺎﻥ، ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ
51  ﻣﺮﯾﺪﺍ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺩﺭ
 52 گلاره  چشم 
 53 گوطلا  چیزی با ارزش همچون طلا، آنچه به زیبایی طلا باشد. 
54  نَشمی   یعنی زن زیبا رو، زیبا 
55  نَشمین    باوقار هم چنین معنی زن زیبا رو، خوش رو  
56   نارینا   مثل دانه انار

 

 

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید