آن چه پدران بايد در مورد شيردهي مادر بدانند


 

آنچه پدراندر مورد شیردهی  باید بدانند

 

 

پدران باید از نقش موثر خود در حمایت همسرانشان آگاه شوند.

 

آن ها می توانند:


در نگهداری كودك (بغل كردن، آرام كردن، بازی كردن و حمام كردن) و مراقبت از سایر فرزاندان و بردن آن ها به مدرسه، خرید كردن و كمك دركارهای منزل به همسر خود یاری رسانند تا آن ها بتوانند به بهترین وجهی كودك خود را با شیر مادر تغذیه نمایند.

با توجه به این كه مادران در طی دوران حاملگی و شیردهی نیاز به غذای اضافی دارند، پدران باید سعی كنند انواع مواد غذایی در دسترس را (انواع گوشت ها، لبنیات، نان، غلات و سبزی و میوه) برای مصرف آنان فراهم نمایند.

با كمك و كاستن از مسئولیت های همسرانشان امكان استراحت بیشتر را برای آنان فراهم كنند.

همواره همسرخود را به دادن شیر مادر به نوزاد و ادامه آن تشویق كنند و با اعتقادات نادرست اطرافیان كه موجب تردید مادر در شیردهی می شود مقابله كند.

 

 

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید