پرطرفدارترین اسم دختر ترکی با معنی


اسم دختر ترکی,اسم دختر ترکی با معنی,اسم دختر ترکی جدید

اسم دختر ترکی زیبا

 

  اسم معنی
1 اِلآی ماه ایل؛ (به مجاز) زیباروی ایل
2 اچین دنیا
3 السا مثل  ایل، همانند ایل
4 المیرا فدائی ایل
5 الناز مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ موجب نعمت و رفاه و آسایش
6 الیانا نیکی و هدیه، (به مجاز) به معنی مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل
7 الین منسوب به ایل؛ هم نژاد و هم خون
8 اماندا در امان، در پناه تو، آماندا
9 ایشین پرتو
10 ایلناز  افتخار ایل؛ مورد نوازش ایل؛ نازنین ایل
11 ایناز آیناز، آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
12 آتا پدر، جد، سرپرست، ریش سفید
13 آتاشا هم نام ، هم اسم
14 آتاناز “افتخار پدر، موجب آسایش و شادکامی پدر، عزیزِ پدر”
15 آتلاز “اطلس، حریر – پارچه نرم و لطیف”
16 آچالیا  نام گلی است
17 آسانا  دختر زیبا
18 آلما درخت سیب جنگلی، (در ترکی) سیب
19 آلماز از اعلام زنان
20 آلنار انارسرخ
21 آلیش  شعله، شعله گیر
22 آماندانا  آماندا، در امان، در پناه تو
23 آنا زن، مادر، والده، مام؛ – زن سالخورده؛ – اساسی، پایه
24 آنایار یار مادر
25 آی سون هدیه ماه
26 آی سونا زیباروی متعلق به ماه
27 آی سوی از نسل ماه
28 آیپارا ماه نو،هلال ماه
29 آیتک مانند ماه
30 آیجان پاک و آراسته همچون ماه
31 آیدا شاد، خوش
32 آیدان مانند ماه، بانوی زیبا رو، دختری که چهره‌اش همچون ماه زیباست.
33 آیسان زیبا، مانند ماه   
34 آیسودا ماه درآب
35 آیشان  شناخته شده چون ماه
36 آیشن مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، (در مجاز زیبا)، ماهورا، زیبا رو  
37 آیلار زیبا رویان، خوبرویان، هاله دور ماه
38 آیمان انسانِ ماه، زیبا چون ماه
39 آینا آینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره
40 آینوش “ماه جاویدان؛ نور ماهی که پر فروغ و همیشگی است . زیبایی زوال ناپذیر .”
41 پارلا بدرخش
42 پارلاش درخشندگی
43 پینار چشمه ،چشمۀ جوشان آب
44 تَرلان مرغی از جنس باز شکاری را گویند
45 تابراک سرزنده ،زرنگ
46 تارلا کشتزار
47 جیران آهو؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا        
48 دنیز دریا، بحر 
49 ژالین شعله آتش
50 سَلما برگ درشت ،برگ پهن
51 سَلین سیل مانند؛ نام رودخانه‌ای در آذربایجان
52 ساچلی گیسوی بلند
53 سارای ماه زرد و روشن،نام یکی ازآبادیها درجزیرۀ شاهی دریاچۀ ارومیه
54 سارین  ترانه
55 ساغر  سالم
56 ساناز بی همتا
57 سانای محترم
58 سانلی نامدار، معروف، مشهور
59 سایدا محترم
60 سایگول زیبا چون گل
61 سلینا  منسوب به سَلین، سَلین
62 سوگل مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب
63 سولماز آنکه تازگی وطراوتش راحفظ کند،همیشه شاداب،به دوراز پژمردگی
64 سولینا رسمی، مقدس، موقر، محترم، با احترام
65 سونا قو،اُردک ،اردکی که در ناحیۀ سرش پرهای سبزرنگ دارد،جهت مدح زیبا رویان
66 سونار هدیه می کند
67 سونیا خرد و عقل، دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد
68 سویل دوست داشته شده
69 شایلی بی همتا
70 شلاله آبشار
71 مارال گوزن ماده
72 مهرآنا  مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ مهربان و با محبت
73 نارگول گل انار
74 نارمیلا شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار          
75 نازلی دارای ناز و عشوه
76 نازیلا با ناز و کرشمه، با ناز
77 نورال روشنایی
78 یاشا آفرین ،زنده باد
79 یاشام حیات،عمر،زندگی
80 یاشیل  سبز کبود، سبز چمنی، کبود
81 یاشین  آذرخش
82 یغما غارت، تاراج، غنیمت، نام شهری در ترکستان که مردمان زیباروی و صاحب جمال دارد

 

 بیشتر بخوانید: اسم دختر کردی

 

 

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید