نكات مهم درباره تغذیه از طریق شیشه


 

نکان مهم درباره تغذیه از طریق شیشه

 

كودكتان را تشویق كنید هنگام تغذیه با شیشه راست بایستد.

 

 

از سر پستانكی برای شیشه استفاده كنید كه سوراخ آن كوچك باشد. كنترل كنید كه گرفتن شیر از شیشه توسط كودك نیاز به فعالیت داشته باشد. نوعی از سر پستانك را انتخاب كنید كه شیر از آن نریزد و سبب شود كودك گونه‏ ها، زبان و فكین را حركت دهد. برخی از مشكلات ارتودنتیك بچه‏ های كم سن می‏تواند نتیجه فقدان تعادل عضلانی باشد.

 

 

هر چه زودتر كودك را با نوشیدن از استكان آشنا كنید.

 

 

همچون شیر خوردن از پستان، بگذارید كودك با فواصل زمانی از شیشه تغذیه كند.

 

 

روز یا شب هرگز از شیشه شیر به عنوان آرام كننده استفاده نكنید. تماس دایم شیر یا آب میوه با دندانها می‏توانند سبب ایجاد پوسیدگی‏های وسیع گردند.

 

 

مهمتراز همه اینكه، دهان و دندانها را دو بار در روز تمیز كنید – بعد از صبحانه و شب قبل از رفتن به رختخواب

 

 

 

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید