اسم دختر با ث به همراه معنی


اسم دختر با ث, اسامی دختر با ث, اسامی دختر با هم آغاز حرف ث

اسم دختر با ث

 

لیستی از اسامی دخترانه با حرف ث

در این صفحه شما را با اسم دختر با ث آغاز شود آشنا می کنیم. می توانید از آن ها برای نامگذاری گل دخترتان استفاده کنید. دقت کنید همیشه برای فرزند خود بهترین و با معناترین اسم را انتخاب کنید.

اسامی دختر با هم آغاز حرف «ث»

 

شماره اسم /تلفظ/ ریشه معنی
1 ثبات /sobaat/ عربی دسته دسته
2 ثروت / servat/ عربی دارایی، توانگری، دولت
3 ثری /saraa/ عربی زمین
4 ثریا /sorayaa/ عربی ستاره پروین ، چلچراغ ، پرن ، پرند
5 ثریتی /seriti/ فارسی دختر دوم زرتشت پیامبر
6 ثمانه /samaneh/ عربی با ارزش و گرانبها
7 ثمر /samar/ عربی میوه، (به مجاز) نتیجه و حاصل
8 ثمره /samare/ عربی میوه، (به مجاز) نتیجه و حاصل
9 ثمن /saman/ عربی بهاء ، قیمت
10 ثمود /samood/ عربی معنی: یکی از قبائل عرب
11 ثمیلا /samilaa/ عربی سرمه کشیده
12 ثمیله /samile/ عربی ته نشین، رسوب، نام پرنده ای کوچک
13 ثمین /samin/ عربی گرانبها، قیمتی، گران
14 ثمینا /saminaa/ عربی (ثمین + الف نسبت)منسوب به ثمین،گرانبها و قیمتی
15 ثمینه /samine/ عربی گران بها، قیمتی، گران
16 ثنا /sanaa/ عربی ستایش، مدح، دعا، درود و تحیت، حمد، شکر، سپاس
17 ثواب /savaab/ عربی جزای عمل، پاداش
18 ثیاب /siyaab/ عربی جامه ها

 

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید