آشنايي كودك با لذت خوردن غذاهاي جويدني


 

آشنايي كودك با لذت خوردن غذاهاي جويدني، از آغاز يك مرحلة جديد و مهيّج در رشد او خبر مي دهد. گرچه اين مرحله چند ماه پيش از آن خواهد بود كه كودكتان بتواند در وعدة غذاي خانواده سهيم باشد، اما غذاهايي كه اكنون به او مي دهيد، نه تنها از نظر فوايد مواد غذايي بسيار با اهميت هستند، بلكه در تنظيم نخستين پايه‌هاي يك رژيم غذايي مناسب در تمام دوران كودكي و پس از آن نيز اهميت بسزايي دارند.

 

 

تغذیه کودک

 

 

براي دانستن اين موضوع كه چه موقع الگوي رژيم غدايي كودكتان طرح ريزي مي‌شود، در چه مرحله‌اي از شير گرفتن آغاز مي‌گردد، چه غذاهايي به او داده مي شوند، و اين كه چه موقع و چگونه غذاها به سرعت و آساني آماده مي گردند، چندين عامل مهم وجود دارند، و اين در حالي است كه در حال حاضر، رژيم غذايي بسيار مغذّي و مقوّي براي كودك مورد تأكيد است تا به رشد سريع او كمك كند.

 

 

جريان پيشرفت كودك شما از مرحلة شيرخوارگي تا رسيدن به مرحله غذاهاي جويدني، تدريجي خواهد بود. پيش از آن كه غذا دادن به كودك را با مقدار اندك سبزيجات و ميوه هاي پوره شدة نرم شروع كنيد، بهتر است در ابتندا به او فرني نشاسته يا آرد برنج بدهيد كه غليظ‌تر از شير است. سپس مرحله به مرحله خواهيد توانست كودكتان را با غذاهاي جذاب و حاوي مزه‌ها و تركيبات جديد آشنا كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع : بیتوته

بیشتر بخوانید